جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

امر به معروف و نهی از منکر


مرحوم پدرم آیت الله سیدمرتضی علم الهدی دوران تحصیل شان در نجف تشریف داشتند و هم درس و همبحث حضرت امام بودند. ایشان از علمای آن موقع چهارده اجازه اجتهاد داشتند… همیشه در اعیاد جشن داشتیم و در ایام شهادت هم مجالس روضه برپا بود. در این منزل باید هم فردی مثل سیدمحمدحسین تربیت شود. چونکه از اول بنای ما بر قرآن بود و مرحوم پدرم واقعا مخلص بودند… شهید علم الهدی امر به معروف و نهی از منکر را به واقع انجام می دادند. از نظز خورد و خوراک هم بسیار با قناعت غذا می خوردند. مثلا در عروسی یکی از اقوام چون جمعیت زیاد بود دو نوع غذا پخته بودند. ایشان سرسفره نیامد به آشپزخانه رفت و کمی نان و ماست خورد.

راوی:خواهر شهید