جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

انحلال مجلس نمایندگان شاه (بخش2)

ببینید: روایت انحلال مجلس شاه به زبان برادر شیهد علم الهدی؛ قسمت دوم.