جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

انحلال مجلس نمایندگان شاه (بخش1)

ببینید: روایت برادر شهید علم الهدی از انحلال مجلس شاه؛ قسمت اول.