جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دسترسی به بیش از 60 قطعه فیلم از خاطرات شهید

در این کانال می‌توانید بیش از 60 قطعه فیلم از خاطرات گوناگون شهید علم الهدی در کلام خانواده و دوستان را ببینید.

https://www.aparat.com/ShahidAlamolhoda/videos