جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سخنرانی حضرت امام خمینی(ره) در دیدار عشایر هویزه، سوسنگرد و دشت آزادگان

زمان : 5 دی‌ ‭1359

مکان: تهران – جماران

موضوع : توطئه دشمنان اسلام در ایجاد اختلاف بین امت اسلامی ـ ادعای دروغ صدام در دفاع از ملت عرب

حضار : عشایر عرب زبان خوزستان و فارس، و شوراهای اسلامی عشایر دشت آزادگان و سوسنگرد

بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏لزوم اتحاد و برادری بین اقشار امّت اسلامی‏

‏‏     شما دوستان عزیز و برادران محترم که از صفحات جنگ آمده اید، خوش آمدید.‏‎ ‎‏خداوند ـ ان شاءلله ـ شما را موفق کند و دست ظالمها را از مملکت ما کوتاه بفرماید.‏‎ ‎‏نقشه های قدرتهای بزرگ که می خواهند مسلمین را زیر سلطۀ خود بیاورند و مخازن آنها‏‎ ‎‏را به غصب ببرند و اموال آنها را به چپاول ببرند از سالهایی طولانی دنبال نقشه هایی‏‎ ‎‏بودند، که از نقشه های بزرگ آنها مسئلۀ ملتگرایی است. اسلام آمده است تا تمام ملل‏‎ ‎‏دنیا را، عرب را، عجم را، تُرک را، فارس را همه را با هم متحد کند. و یک امت بزرگ به‏‎ ‎‏نام امت اسلام در دنیا برقرار کند تا کسانی که می خواهند سلطه بر این دولتهای اسلامی و‏‎ ‎‏مراکز اسلام پیدا بکنند، نتوانند به واسطه اجتماع بزرگی که مسلمین از هر طایفه ‏‏[‏‏دارند‏‏]‏‎ ‎‏نقشۀ قدرتهای بزرگ و وابستگان آنها در کشورهای اسلامی این است که این قشرهای‏‎ ‎‏مُسْلم را که خدای تبارک و تعالی بین آنها اُخوَّت ایجاد کرده است، و مؤمنون را به نام‏‎ ‎‏اُخوَّت یاد فرموده است‏‎[1]‎‏ از هم جدا کنند، و به اسم ملت ترک، ملت کرد، ملت عرب،‏‎ ‎‏ملت فارس از هم جدا کنند بلکه با هم دشمن کنند. و این درست برخلاف مسیر اسلام‏‎ ‎‏است و مسیر قرآن کریم. تمام مسلمین با هم برادرند و برابرند، و هیچ یک از آنها از‏‎ ‎‎‏دیگری جدا نیستند، و همۀ آنها زیر پرچم اسلام و زیر پرچم توحید باید باشند. اینهایی‏‎ ‎‏که با اسم ملیت و گروهگرایی و ملی گرایی بین مسلمین تفرقه می اندازند، اینها لشکرهای‏‎ ‎‏شیطان و کمک کارهای به قدرتهای بزرگ و مخالفین با قرآن کریم هستند.‏

‏طرفداری از اعراب و رسوایی حزب بعث‏

‏‏بحمدالله مشت این حزب بعث عراق باز شد که این ادعاها که می کند که من برای‏‎ ‎‏عرب چه هستم و برای قدرت عرب و برای ملت عرب چه هستم. مشت او باز شد که در‏‎ ‎‏خوزستان با عربها بیشتر مقابل شد. کشتارهایی که به وسیلۀ این حزب منفور و صدّامِ کافر‏‎ ‎‏بر برادرهای اعراب ما وارد شده است بیشتر از آن است که بر برادرهای عجم ما وارد شد.‏‎ ‎‏اگر این مرد فاسق و کافر‏‎[2]‎‏ در ادعای خودش راست می گفت، نباید مراکزی که مجتمع‏‎ ‎‏عرب است، زن و بچه، پیر و بُرنا‏‎[3]‎‏ را این طور سرکوبی کند. وچنانچه با عجم دشمنی‏‎ ‎‏داشت، چرا عرب را بیشتر مورد هجمه قرار داد؟ این مشت او را باز می کند که نه، مسئلۀ‏‎ ‎‏عرب نیست، مسئله نوکری ابرقدرتهاست. این طور نیست که او بخواهد ملت عرب را‏‎ ‎‏نجات بدهد. از چی نجات بدهد؟ از اسلام نجات بدهد؟! ملت عرب، سالهای طولانی‏‎ ‎‏همان طوری که عجمها و ایرانیها ـ غیر عربشان ـ سالهای طولانی در زیر قدرت شیطانی‏‎ ‎‏ابرقدرتها به وسیلۀ حکومت فاسد پهلوی در رنج و عذاب بودند و بعد از اینکه آنها به‏‎ ‎‏واسطۀ قیام ملت ما ـ عرب و عجم و همۀ قشرها ـ آنها به جهنم رفتند. تمام ملت ما زیر‏‎ ‎‏سایۀ اسلام و در جمهوری اسلام بودند، و در تحت جمهوری اسلام و پرچم لااله الا الله ‏‎ ‎‏کسی در رنج و عذاب نباید باشد و نبود. لکن منحرفینی که نوکرهای اجانب هستند، با‏‎ ‎‏اسمهای مختلف برای این مملکت ـ که مملکت اسلامی است و عرب و عجم و فارس و‏‎ ‎‏غیر فارسش در کنار هم برادروار زندگی می کنند ـ نقشه های آنها این است که این برادرها‏‎ ‎‏را از هم جدا کنند و اختلاف مابین اینها بیندازند. و بعد همۀ داراییهای اینها را از بین ببرند‏‎ ‎

‎‏و اسلام را زیرپا بگذارند. حزب بعث منفور عراق ثابت کرد که طرفدار عراق، طرفدار‏‎ ‎‏عرب نیست، بلکه طرفدار قدرتهای بزرگ است و نوکر قدرتهای بزرگ است. و لهذا او‏‎ ‎‏در خود عراق هم ملت عراق را می کوبد. و ملت عراق را سرکوب می کند. و علمای‏‎ ‎‏بزرگ عرب را می کُشد و در حبس می اندازد. و همۀ مردم عراق که عرب هستند از دست‏‎ ‎‏او به تنگ آمده اند. و مسئله این نیست که او بخواهد برای عرب کاری بکند. عرب و‏‎ ‎‏عجم هر دو زیر پرچم توحید و در پناه رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ می خواهند‏‎ ‎‏زندگی کنند. و جمهوری اسلامی می خواهد مطلبی را که قرآن فرموده است، مطلبی را که‏‎ ‎‏رسول خدا فرموده است در همۀ کشورها پیاده کند و ایران مقدمۀ اوست؛ می خواهد که به‏‎ ‎‏همۀ کشورها بفهماند که اسلام بنایش بر برادری و برابری و وحدت ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏و همۀ‏‎ ‎‏مسلمین ید واحده هستند بر دیگران.‏

‏‏     ما می خواهیم به همۀ ملتها بفهمانیم که اسلام یک دین وحدت است، یک دین‏‎ ‎‏برادری است، دین برابری است. هیچ یک از قشرهای او بر دیگری تفوّق ندارند مگر به‏‎ ‎‏تقوا، مگر به پیروی از احکام اسلام. حزب بعث عراق ثابت کرد که همان طوری که در‏‎ ‎‏رأس او عَفْلقِ‏‎[4]‎‏ غیر مسلمان است، ثابت کرد که قضیۀ عرب مطرح نیست. قضیۀ ملت‏‎ ‎‏عرب مطرح نیست. قضیۀ ابرقدرتها مطرح است. مطرح این است که ما باید همۀ‏‎ ‎‏ملتهایمان در تحت سلطۀ قدرتهای بزرگ باشد. و این یک خیال خامی است که صدام‏‎ ‎‏[‏‏در‏‏]‏‏ سرِ خودش پخته بود که ایران را با یک هفته از بین خواهد برد. او در یک هفته‏‎ ‎‏نتوانست که خوزستان که یک تکه ای از ایران است به دست بیاورد. و جز ننگ و نفرت‏‎ ‎‏در بین تمام مسلمین و تمام مستضعفان جهان چیزی برای خودش نیاورد. و او الآن به حال‏‎ ‎‏عصبی و دیوانگی هر طوری که شده است می خواهد یک پیروزیی پیدا کند ولو نِسبی.‏

‏اظهار همدردی با مردم مصیبت دیده‏

‏‏     برادرهای ما در همه جاها، در خوزستان خصوصاً، در همۀ اطراف خوزستان،‏‎ ‎

‎‏سرتاسر جنوب، سرتاسر غرب و خوزستان بپا خاسته اند و در مقابل این شخصی که ادعا‏‎ ‎‏می کند که من مُسْلمم و مُسْلم نیست، ادعا می کند که من برای عرب کار می کنم و دروغ‏‎ ‎‏می گوید، در مقابلش ایستادند و مشت محکم را به دهانش زدند. و ان شاءالله به همین‏‎ ‎‏زودی به جهنم واصل خواهد شد. ما با غمهای شما که برادران ما هستید ـ چه در‏‎ ‎‏سوسنگرد، چه در اهواز و چه در خوزستان، همۀ اطراف خوزستان، در جنوب، در غرب‏‎ ‎‏ـ با همۀ شما، با همۀ کردستانیها، خوزستانیها، سوسنگردیها و همین طور دشت آزادگان،‏‎ ‎‏که آقایان از آنجا و از همۀ اطراف تشریف آوردید، ما با شما همدرد هستیم در مصائبی‏‎ ‎‏که بر شما برادران ما وارد شده است و بر اسلام وارد شده است. این مصائب بر اسلام‏‎ ‎‏وارد شده است و شما هم فرزندان اسلامید. هر چیزی که بر شما وارد بشود بر همۀ‏‎ ‎‏مسلمین وارد شده است. و هر خیانتی که صدام بر خوزستان بکند بر همۀ ممالک اسلامی‏‎ ‎‏کرده است. و ما امیدواریم که همۀ ملتهای اسلام با بیداری و با توجه بپاخیزند و این‏‎ ‎‏دستهای فاسدی که می خواهد همۀ ملتهای اسلام را در تحت سلطۀ ابرقدرتها قرار بدهد،‏‎ ‎‏آنها را سر جای خودشان بنشانند. و من از خدای تبارک و تعالی پیروزی اسلام و مسلمین‏‎ ‎‏و سلامت و سعادت شما برادران خوزستانی و برادرانی که از جنوب و از غرب اینجا‏‎ ‎‏هستید از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت شما را می خواهم. و بدانید و یقین‏‎ ‎‏بدانید که این زحمتهایی که بر شما وارد شد و این قتلهایی که واقع شد بر برادرهای ما‏‎ ‎‏پیش خدا محفوظ است و جایی نمی رود و شما بحمدالله پیروز و روسفید هستید.‏

‏‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏‎ ‎

‏‎‎1- سوره حجرات، آیه 10: «اِنَّمَا المُؤِمنُونَ اِخْوَةٌ» جز این نیست که مؤمنین با هم برادرند.

2- صدام حسین، رئیس رژیم حاکم بر عراق.

3- جوان.

4- میشل عفلق؛ بنیان گذار حزب بعث

http://www.imam-khomeini.ir/fa/C207_43269/

گزارش صداوسیمای خوزستان از برگزاری مراسم سالگرد دیدار حضرت امام با عشایر خوزستان:

https://www.iribnews.ir/009hXc