جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شب احیایی که شهید علم الهدی در مسجد و حسینیه نبود.

روایت احمد خمینی -شاگرد و همرزم شهید علم الهدی- از شب احیایی که او در مسجد و حسینیه نبود. حسین بر خلاف همه دوستان، آن شب در منزل مشغول آماده کردن مطالب کلاس فردایش بود تا به شاگردانش مطلبی جدید و فکرشده ارائه کند و آنها را به فکر وادارد.