جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سخنرانی‌های شهید علم الهدی در رادیو خوزستان

با آغاز جنگ تحمیلی، شهید حسین علم الهدی هر روز در رادیو خوزستان به صورت زنده سخنرانی می‌نمود. این سخنرانی‌ها عمدتاً شامل آیات جهاد و درس‌های پیامبر اسلام در میدان جهاد است.

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم