جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

عملیات هویزه(نصر)(بعد از ظهر روز دوم)

ببینید: روایتی از عملیات هویزه از زبان همرزمان شهید علم الهدی