جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

روایت عملیات هویزه (نصر) (روز اول)

ببینید: روایت عملیات هویزه به زبان همرزمان شهید سید حسین علم الهدی