جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

عملیات هویزه(نصر)(صبح روز دوم)

ببینید: روایت عملیات هویزه از زبان همرزمان شهید سید حسین علم الهدی.