جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قسمت دهم: هویزه و بنی صدر

🔺 در ایام چهل و یکمین سالگرد حماسه هویزه مروری کرده ایم بر اقدامات و دیدگاه های «ابوالحسن بنی صدر» در روزهای قبل و بعد از حماسه هویزه

⭕️ بنی صدر، تَرک موتور!

🔹 حالا دیگر رئیس جمهور بنی صدر، خودش را برای سان دیدن از لشکر پیروز قزوین آماده می کرد. از نظر او همه چیز خوب پیش می رفت. عملیات آنقدر برایش مهم بود که روز قبلش به محل تجمع ارتش رفته و شخصا ترک موتور یکی از فرماندهان نشسته و مسیر حمله و مواضع دشمن را از نزدیک دیده بود.
🔹 امیر سرتیپ2 زرهی ستاد، محمود فردوسی که با درجه سرگردی، گردان 220 تانک از تیپ یک لشکر 16 زرهی را در عملیات نصر فرماندهی می کرد، در خاطراتش آورده است:”درست عصر چهاردهم دی که فردایش روز عملیات بود، بنی صدر سرزده به محل تجمع لشکر آمد. گویا هنوز طرح جدید عملیات را قبول نکرده بود. پس از بازدید از گردان رو به من کرد و گفت:
➖ «سرگرد! فاصله ما با دشمن چقدر است؟»
🔹 گفتم: حدود 3 کیلومتر.
➖ گفت:«می توانی مرا تا جایی ببری که بتوانم آنها را ببینم؟»
🔹 گفتم: راهی جز اینکه دو نفره برویم وجود ندارد.
🔹 دستور دادم سریع یک موتورسیکلت آوردند.
🔹 گفتم: بفرمایید سوار شوید.
➖ گفت:«با این برویم؟!»
🔹 گفتم: بله آقای رئیس جمهور. امن تر است.
🔹 ترک موتور سوار شد و به راه افتادیم. از جاده هویزه آمدیم کرخه نور و در امتداد کرخه رفتیم جلو. دیگر به راهی رسیده بودیم که می رفت به سمت طلائیه و جفیر. خلاصه تا 700 متری استقرار نیروهای دشمن راندم. داخل یک گودال، موتور را خاموش کردم. بالای گودال دوربین را از گردنم درآوردم و به دستش دادم و گفتم روبرو را ببینید. انگار نور خورشید در چشم هایش بود و درست نمی دید. چند دقیقه ای آنها را برانداز کرد و کوتاه گفت:«خیلی خوب؛ برویم.» همانجا دور زدیم و برگشتیم.”

⭕️ نقش بنی صدر در تغییر طرح عملیات
🔹 سرتیپ مهدی رادفر که در زمان عملیات نصر با درجه سرهنگی، معاون تیپ یک لشکر 16 زرهی قزوین بوده نیز بازدید 14 دی بنی صدر را اینگونه به یاد دارد:”فرمانده گردان 220 تانک لشکر، آقای سرگرد فردوسی از پا ننشسته بود و برای تکمیل کار شناسایی، مناطق پیرامونی دشمن از جمله منطقه شرق هویزه را گاه و بیگاه از نزدیک زیر نظر می گرفت. با این تلاش ها بالأخره ایشان مسیر حمله جدیدی را پیدا کردند که از نیروهای دشمن خبری نبود. عراقی ها یک منطقه خالی را در جناح چپ خودشان داشتند که از آن غافل مانده بوند. جایی درست در روبروی ما. هویزه هم که دست ما بود و از آن حفاظت می شد.
🔹 خلاصه این که فرمانده و عناصر گردان 220 تانک این راه جدید را پیدا کردند و به فرمانده تیپ گزارش دادند. فرمانده تیپ هم به لشگر گزارش داد. حتی در روز چهاردهم دی 59، ابوالحسن بنی صدر؛ رئیس جمهور وقت هم از آن راه جدید بازدید کرد. ترک موتورسیکلت سرگرد فردوسی سوار شد و بعد از طی مسیر کشف شده توسط ایشان، قبول کرد که بهتر است یک تیپ لشکر از سمت هویزه حمله کند. آن مسیر بالأخره مورد تایید قرار گرفت و لشکر، طرح مصوب قبلی اش را عوض کرد.”


@shohaday_hoveizeh