جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شهید علم الهدی به روایت همرزمان (قسمت2)

روایت همرزمان قسمت دوم: شهید علم الهدی

روایت بخشی از زندگی شهید سید حسین علم الهدی را از زبان همرزم ایشان بشنوید.