جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قسمت ششم: هویزه و بنی صدر

وبگاه جامع شهید علم الهدی | وبسایت جامع شهید سید حسین علم الهدی | قسمت ششم: هویزه و بنی صدر

⭕️ من هم با بنی صدر مخالفم
🔹 سید عبدالحسین موسوی از چهره های شاخص منطقه دشت آزادگان می گوید:«آبان 59 شهید علم الهدی به دیدار من آمد. در بین گفت و گوها بحث را به سخنان خصمانه بنی صدر علیه عشایر منطقه و جریحه دارشدن احساسات مردم کشاندم. سید حسین گفت: “من هم با بنی صدر مخالفم و هم با [مدنی] استاندار خوزستان. این دو نفر را افرادی مخلص برای نظام نمی بینم.”»
🔹 اعمال نظرهای شخصی و سلیقه ای بنی صدر و تصمیمات غیرکارشناسی او در اظهاراتش خلاصه نمی شود. تدبیرهای او نیز بدون پشتوانه فکری و درک درست از شرایط موجود بود؛ چنانچه درباره تخلیه شهر هویزه و تقدیم بی دردسر آن به دشمن، سردار یونس شریفی می نویسد:«دشمن در 3 ماه اول جنگ، مناطقی چون طلائیه، بستان و نیمی از سوسنگرد را به اشغال خود درآورده بود و تنها جایی که هنوز آزاد مانده، هویزه بود. بنی صدر در جلسات شورای فرماندهی جنگ خیلی اصرار می کرد هویزه هم تخلیه شود، اما علم الهدی به شدت مخالف بود و می خواست هویزه را نگاه دارد. در مقطعی از جنگ، ماندن یا نماندن در هویزه به یکی از بحث های داغ میان نیروهای خط امام و لیبرال های طرفدار بنی صدر تبدیل شده بود. با این همه سرانجام اوایل دی 59 با فشار بنی صدر مجبور به تخلیه سپاه هویزه و استقرار در سوسنگرد شدیم. سید حسین، اما نامه ای به آقای خامنه ای نوشت و در آن بر توانایی سپاه هویزه و دفاع از خود تأکید کرد و سبب لغو موقت این دستور گردید. این نامه تا همین چند سال پیش نزد من بود، اما متاسفانه آن را گم کردم.»

⭕️ راهکار شتابزده

🔹 در چنین شرایطی مردم از بنی صدر پیروزی می خواستند. بنی صدر هم برای تثبیت موقعیت و “کسب امتیاز سیاسی” از فرماندهان ارتش راهکار می خواست و می گفت:«من دیگر نمی توانم مقابل نظر و خواسته مردم و رهبران مذهبی مقاومت کنم. یا طرحی تهیه و اجرا کنید یا بروید در رسانه های گروهی صریحا علت عدم امکان عملیات آفندی را برای مردم توضیح دهید.»
🔹 فرماندهان ارتش می گفتند در حال حاضر نمی توانیم عملیاتی فوری را برنامه ریزی و اجرا کنیم؛ زمان بیشتری می خواهیم. اما بنی صدر قبول نکرد و در پایین نامه اش نوشت:«ظرف یک هفته باید حمله صورت بگیرد.»
🔹 قبل از این دستور، برای آزادی خرمشهر و دیگر مناطق اشغال شده چند عملیات طراحی و اجرا شد که هیچ کدام موفق نبود. پل نادری، اولین عملیات تهاجمی دوران فرماندهی بنی صدر بود که 23 مهر 59 در غرب دزفول انجام شد. دومین عملیات هم 3 آبان 59 در جاده ماهشهر صورت گرفت.
🔹 این بار اما بنی صدر خیلی به عملیات امید داشت. می گفت تنها نیروهای آموزش دیده ارتش را شرکت دهید و از حرفش هم کوتاه نمی آمد. می گفت سپاهی ها و نیروهای مردمی تجربه شرکت در جنگ های کلاسیک را ندارند.


@shohaday_hoveizeh