جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قسمت نهم:هویزه و بنی صدر

در ایام چهل و یکمین سالگرد حماسه هویزه مروری کرده ایم بر اقدامات و دیدگاه های «ابوالحسن بنی صدر» در روزهای قبل و بعد از حماسه هویزه

⭕️ شروع امیدوارکننده
🔹 عملیات نصر به عنوان یکی از چهار عملیات بزرگ در دوره ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر، 15 دی 1359 با فرماندهی ارتش آغاز شد. عملیاتی که به دلیل اهمیت و حساسیتش، حضرت آیت الله خامنه ای (نماینده وقت حضرت امام در شورای عالی دفاع) و شخص بنی صدر در میدان نبرد و اتاق جنگ آن حضور داشتند.
🔹 بنی صدر خوب می دانست اگر در جبهه جنگ پیروز شود در صحنه سیاست، پرقدرت تر سخن خواهد گفت. در تأیید این گفتار، دریابان علی شمخانی خاطره ای از اولین روز عملیات نصر روایت می کند:«بنی صدر تمام تدبیر خود را به کار گرفت که عملیات هویزه موفق شود. من خودم در اتاق جنگی که بنی صدر در آنجا بود، حضور داشتم. عملیات هویزه در روز اول موفق بود. بنی صدر سازمان می داد و همانطور که تانک ها به سه راه جفیر می رفتند، او هم عناصر تانک های فکری خودش را به سمت شهرها می فرستاد و زنگ می زد که آقای فلانی دارد به آنجا می آید تا جنابعالی را توجیه کند. من خودم کنار تلفن بودم. یعنی او می خواست از هر موقعیتی بهره برداری کند. از همان موفقیت کم در روزهای اول می خواست آبرو و حیثیتی برای خود کسب نماید.»
🔹 نخستین گام از اولین مرحله آغازین روز عملیات با پیروزی های چشمگیر و تصرف توپخانه عراق ، اسارت حدود 800 بعثی متجاوز و هلاکت هزار نفر از دشمن به پایان رسید.
🔹 روزنامه های کشور این پیروزی را گسترده پوشش دادند و تا چند روز صفحات شان پُر بود از پیام تبریک و تمجید برای بنی صدر. از قائم مقام رهبری تا دیگر مسوولان و اقشار، دست به قلم شده بودند برای تبریک به رئیس جمهور و جانشین فرمانده کل قوا.

⭕️ شیطنت در پیام تبریک
🔹 بنی صدر نیز همان روز بلافاصله به امام نامه نوشت:«حضرت آیت الله العظمی امام خمینی-دامت برکاته- به ساعت 10 صبح امروز با حضور اینجانب در جبهه در حالی که امام جمعه محترم اهواز حاضر بودند، نیروهای پیروز جمهوری اسلامی ایران حمله خود را آغاز کردند و مرحله اول را با موفقیتی بی نظیر به پایان بردند. یقین است با توجه امام نسبت به بالابردن روحیه ارتشیان و دعای خیر عموم مردم و پشتیبانی بی دریغ شان، مراحل بعدی نیز با پیروزی کامل به انجام خواهد رسید…»
🔹 امام هم در جواب، پیام تقدیر و تشکر صادر و رزمندگان را دعا فرمودند.
🔹 در همین نامه نیز بنی صدر تنها از ارتشیان نام برد، اما حضرت امام با هوشیاری تمام، فرماندهان، افسران، درجه داران، بسیج، شبه نظامیان و تمامی نیروهای مسلح و مردمی را یک به یک نام برده و نوشتند:«خبر پیروزی چشم گیر قوای مسلح اسلام، با هماهنگی بین جمیع رزمندگان عزیز، موجب تقدیر و تشکر گردید.»

نده
🔹 عملیات نصر به عنوان یکی از چهار عملیات بزرگ در دوره ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر، 15 دی 1359 با فرماندهی ارتش آغاز شد. عملیاتی که به دلیل اهمیت و حساسیتش، حضرت آیت الله خامنه ای (نماینده وقت حضرت امام در شورای عالی دفاع) و شخص بنی صدر در میدان نبرد و اتاق جنگ آن حضور داشتند.
🔹 بنی صدر خوب می دانست اگر در جبهه جنگ پیروز شود در صحنه سیاست، پرقدرت تر سخن خواهد گفت. در تأیید این گفتار، دریابان علی شمخانی خاطره ای از اولین روز عملیات نصر روایت می کند:«بنی صدر تمام تدبیر خود را به کار گرفت که عملیات هویزه موفق شود. من خودم در اتاق جنگی که بنی صدر در آنجا بود، حضور داشتم. عملیات هویزه در روز اول موفق بود. بنی صدر سازمان می داد و همانطور که تانک ها به سه راه جفیر می رفتند، او هم عناصر تانک های فکری خودش را به سمت شهرها می فرستاد و زنگ می زد که آقای فلانی دارد به آنجا می آید تا جنابعالی را توجیه کند. من خودم کنار تلفن بودم. یعنی او می خواست از هر موقعیتی بهره برداری کند. از همان موفقیت کم در روزهای اول می خواست آبرو و حیثیتی برای خود کسب نماید.»
🔹 نخستین گام از اولین مرحله آغازین روز عملیات با پیروزی های چشمگیر و تصرف توپخانه عراق ، اسارت حدود 800 بعثی متجاوز و هلاکت هزار نفر از دشمن به پایان رسید.
🔹 روزنامه های کشور این پیروزی را گسترده پوشش دادند و تا چند روز صفحات شان پُر بود از پیام تبریک و تمجید برای بنی صدر. از قائم مقام رهبری تا دیگر مسوولان و اقشار، دست به قلم شده بودند برای تبریک به رئیس جمهور و جانشین فرمانده کل قوا.

⭕️ شیطنت در پیام تبریک
🔹 بنی صدر نیز همان روز بلافاصله به امام نامه نوشت:«حضرت آیت الله العظمی امام خمینی-دامت برکاته- به ساعت 10 صبح امروز با حضور اینجانب در جبهه در حالی که امام جمعه محترم اهواز حاضر بودند، نیروهای پیروز جمهوری اسلامی ایران حمله خود را آغاز کردند و مرحله اول را با موفقیتی بی نظیر به پایان بردند. یقین است با توجه امام نسبت به بالابردن روحیه ارتشیان و دعای خیر عموم مردم و پشتیبانی بی دریغ شان، مراحل بعدی نیز با پیروزی کامل به انجام خواهد رسید…»
🔹 امام هم در جواب، پیام تقدیر و تشکر صادر و رزمندگان را دعا فرمودند.
🔹 در همین نامه نیز بنی صدر تنها از ارتشیان نام برد، اما حضرت امام با هوشیاری تمام، فرماندهان، افسران، درجه داران، بسیج، شبه نظامیان و تمامی نیروهای مسلح و مردمی را یک به یک نام برده و نوشتند:«خبر پیروزی چشم گیر قوای مسلح اسلام، با هماهنگی بین جمیع رزمندگان عزیز، موجب تقدیر و تشکر گردید.»

https://t.me/shohaday_hoveizeh/13770