جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

توصیف لحظه شهادت فرمانده شهید سید حسین علم الهدی از زبان همرزمان

ببینید: روایت لحظه شهادت شهید سید حسین علم الهدی از زبان همرزمان ایشان.