جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مدارا با اسیر به پیروی از امیرالمومنین(ع)

ببینید: روایت برادر شهید علم الهدی از چگونگی برخورد شیهد علم الهدی با اسیر